Детска Градина ПДФ Печат Е-мейл

Днешното дете, не е детето от вчера или това от преди десет години. С прехода към информационно общество се модернизират и възпитателните методи, взаимоотношенията между детето и възпитаващите го родители и/или педагози.

Поставили сме си за цел, да дадем на децата знания и умения, необходими за личностната им реализация в съвременните условия на живот. Детската личност се поставя  в центъра на педагогическите усилия, чрез създаване на подходящ психологически климат.

Обучението е ефективно, защото е забавно и се върши с удоволствие. За нас научаването е разбиране, а не наизустяване. Изискаваме от нашите деца познавателни и личностни качества, които развиваме чрез работа с всеки от тях.


УЧЕБНА ПРОГРАМА


Учебната програма отговаря на държавните образователни изисквания. Работи се по програма "Моливко", както и отделните дисциплини са свързани тематично и смислово.

Работи се по направления:

- Български език и литература

- Социален свят

- Природен свят

- Изобразително изкуство

-Конструктивен труд и битова техника

- Математика

- Музика


Учебните книжки са адресирани към детето, което непрекъснато търси интересното, привлекателното, все още непознатото в света на хората, вещите, явленията. Оформянето на книжките с които работим и систематизираното в тях образователно съдържание, е съобразено с потребностите и възрастта на децата. Темите са подредени въз основа на възпитателният принцип и създават условия за непринудени разговори, целенасочени беседи, преразказване, съчинение, заучаване на текстове и т.н.


ДНЕВЕН РЕЖИМ


Всичко, което се случва тук е внимателно обмислено. дневният режим на децата е гъвкав и балансиран във времето на активни и тихи занимания. В някои от дейностите децата са насочвани от педагози, в други - сами правят своят избор. Предвидено е достатъчно време за ежедневни игри на открито. Голяма част от дейностите протичат под формата на игра, като непрекъснато провокираме желанието и интересът им към научаване на нови неща.

 
  • Teacher Staff
  • Lessons
  • Basketball Section
  • Football Section
  • Study Groups
  • Computer Science
  • ласт
Защото, Ние го можем!