Обучение ПДФ Печат Е-мейл

Водещото в детската градина е да се насърчава развитието на интелигентността, на въображението и на общителността на детето.


На какво учим Вашето дете в Първа Частна Детска Градина:

Работи се по програма "Моливко" - това е една от одобрените програми на Министерство на Образованието. Програмата обхваща осем направления разработени по възрасти: 3-4г., 4-5г., 5-6г., 6-7г.

Чуждоезиково обучение - създаване на интерес у детето, към чуждият език. Това се постига чрез различни игри, които правят обучението забавно. Езиковото обучение се осъществява в рамките на устната реч, като акцентът пада върху неговата комуникативна среда. Усвояването на граматическите правила се извършва чрез запаметяване на различни фрази, изрази, песни и стихотворения. В тази възраст мисленето на детето е нагледно - образно. То лесно се ориентира, бързо възприема и запаметява, затова при обучението по чужд език се използват нагледни материали, картинки, играчки, мултимедийни и компютърни програми, филмчета и др. Изучаването на чужд език ще подготви всяко дете да стане истински "гражданин на света".

Освен изброените неща, децата в нашата детска градина придобиват навици за самообслужване и културно поведение. Усвояват умения да общуват със своите връстници. Децата овладяват родният си език и се научават да го използват правилно.

Запознават се с азбуката, разграничават гласни от съгласни звукове, обогатяват речника си чрез художествена литература, която се предлага ежедневно.

Вашето дете се запознава се със света и природата около себе си, ще се научи да открива причинно-следствените връзки за нещата, ще придобие елементарна математическа култура, ще се запознае с основните геометрични фигури, и с цифрите на числата. Ще се запознае с различните материали и ще усвои различните техники за работа с тях в изобразителните дейности - рисуване, апликиране и моделиране.

Децата щв усвоят техниката за рязане с ножица. Ще се обогати двигателната им активност, ще усвоят добре основните движения - ходене, лазене, бягане, скачане, хвърляне на топка, катерене и др.

Ще развият усет към музиката и ще се научат да изпълняват много детски песнички и танци.


За всичко това в ПЧДГ се грижи екип от педагози с дългогодишен стаж.

 
  • Teacher Staff
  • Lessons
  • Basketball Section
  • Football Section
  • Study Groups
  • Computer Science
  • ласт
Защото, Ние го можем!